Peng’ Pong er et helt nyt projekt, der ønsker at styrke den finansielle dannelse for elever på mellemtrinnet. Projektet tager udgangspunkt i elevernes hverdagsoplevelser og vil igennem øvelser, dialog og refleksion udvikle elevernes kompetencer, færdigheder og viden indenfor økonomi.

Projektet og undervisningsmaterialet er udarbejdet af Danske Skoleelever i samarbejde med Danske Bank.

Forløbet skal være med til at give eleverne gode finansielle vaner, der gør dem i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i situationer i deres hverdagsliv, hvor penge og økonomi indgår. Dermed skal forløbet være et godt startskud til elevernes videre økonomiske færden. Peng’ Pong henvender sig til alle lærere, der ønsker at gøre deres elever bedre rustet til at møde økonomiske problemstillinger i hverdagen.

Udviklet sammen med eleverne

Eleverne er omdrejningspunktet i Peng’ Pong, derfor vil vores tilgang til læring være erfaringsbaseret, involverende og tage udgangspunkt i elevernes hverdag. Vores hensigt er at få eleverne til at reflektere over deres økonomiske valg i hverdagen og dermed hjælpe dem til at tage kvalificerede beslutninger. Undervisningsmateriale er udarbejdet i samarbejde med professionelt bankpersonale, som med mange års erfaring ved, hvilke privatøkonomiske problemstillinger mennesker møder i forskellige faser i deres liv.

Mange unge har eksempelvis svært ved at håndtere de økonomiske problemstillinger, de møder i deres hverdag. Derfor er der brug for at sætte hverdagsøkonomi på skoleskemaet.

Materialerne kan frit benyttes, som du har lyst til – på en fagdag, som små forløb i din årsplan, eller du kan udvælge de øvelser, som passer bedst til din klasse.

Vores mål er at udarbejde et undervisningsmateriale, der er let tilgængeligt, og som du, hurtigt kan sætte dig ind i, som lærer. Derfor er der tilknyttet en udførlig lærervejledning til de forskellige øvelser.