Peng’ Pong er et læremiddel med fokus på finansiel dannelse, som passer ind i matematikfagets formål, da formålene favner bredt. Eleverne skal udvikle matematiske kompetencer og færdigheder, så de kan begå sig i situationer hvor fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundslivet kalder på finansiel forståelse.
Omdrejningspunktet for materialet er eleven, så læringen baseres på at lærer og elever, samt elever imellem udveksler erfaringer og befinder sig i en gunstig dialog, der fremmer elevernes problemløsningsevner, samt arbejder med evnen til at kunne tænke mere konsekvensorienteret. Eleverne skal undervejs tage ansvar for egne valg og prioriteringer og sætte ord på dem, for derefter at spejle sig i sine klassekammerater, som et skridt nærmere en forståelse for et demokratisk fællesskab.