Danske Skoleelever har været ude og besøge 10 forskellige klasser under udviklingen af materialet. Ekspertklasserne har haft en stor rolle i at fortælle, hvordan de har syntes opgaverne fungerede, så evt. fejl og mangler kunne rettes op. Vi ser det som et stort kvalitetsstempel, at flere klasser har haft en god oplevelse med det, under udviklingen af materialerne. Derudover har konsulenterne direkte kunne mærke stemningen, få feedback og fornemme pasningsgraden af niveauet i opgaverne.

Ekspertklasserne har været spredt rundt i Danmark, så vi har haft fornøjelsen af at besøge Frederikshavn, Randers, Odense, Slagelse og København kommune. På trods af Corona er det lykkedes os at afholde 36 ud af de 40 planlagte besøg på skolerne. Dvs. at 8 klasser i stedet for 10 har prøvet modul 2, 9 klasser i stedet for 10 har prøvet modul 3 og 9 klasser i stedet for 10 har prøvet modul 4. Det er vi meget stolte af, at vi på sikker vis har kunne afholde besøgene og ekspertklasserne og lærerne skal have stor tak for at være så fleksible!

Hvis din klasse oplever nogle problemer med materialerne, så skal I være velkomne til at skrive ind. Vi modtager gerne løbende feedback.

God fornøjelse med modulerne!