Vi søger ekspertklasser (7.-8. klasse) i Midtjylland og Sønderjylland – til at modtage og give feedback på spændende, virkelighedsnær og relevant matematikundervisning med hverdagsøkonomi som omdrejningspunkt.

Skal din klasse være med til at udvikle materiale omkring hverdagsøkonomi til udskolingen?

Vi har brug for 2 x 7. klasser og 2 x 8. klasser, det vil komme med brugbare inputs, når vores konsulenter kommer på besøg og prøver de gode ideer af i praksis. Det er din klasse, som skal kvalitetssikre, at alle elever i grundskolen får mulighed for at snakke om økonomi i et sprog, de husker og forstår. Vi sætter stor fokus på dialog, refleksion og kritisk tænkning, så derfor vil opgaverne ikke indeholde det samme klassiske matematikindhold som eleverne sikkert oplever normalt.

Krav for at deltage:

  • 7. eller 8. klasse
  • Skolen ligger i Midtjylland eller Sønderjylland
  • Klassen kan deltage i 2-3 besøg af 3-4 lektioners varighed (I første halvår 2022)
  • Eleverne bidrager med deres tanker, refleksioner og input
Bliv ekspertklasse

Det er Danske Skoleelever og Danske Bank, der står bag projektet. Timerne vil ligge på den anden side af det nye år (2022), og vi vil i fællesskab finde ud af, hvornår det passer jer bedst. Skoler der søger med to klasser fra samme årgang, vil blive prioriteret først ift. logistikken.

Danske Skoleelever og Danske Bank står selv for alle omkostninger forbundet med besøget, så deltagelse for klassen er gratis, og vi vil ligeledes stå for undervisningsgangene.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, for at blive holdt opdateret omkring materialet, og hvornår det lanceres. Materialet, som udvikles, bliver gratis tilgængeligt efterfølgende.

Danske Skoleelever har været ude og besøge 10 forskellige klasser under udviklingen af materialet. Ekspertklasserne har haft en stor rolle i at fortælle, hvordan de har syntes opgaverne fungerede, så evt. fejl og mangler kunne rettes op. Vi ser det som et stort kvalitetsstempel, at flere klasser har haft en god oplevelse med det, under udviklingen af materialerne. Derudover har konsulenterne direkte kunne mærke stemningen, få feedback og fornemme pasningsgraden af niveauet i opgaverne.

Ekspertklasserne har været spredt rundt i Danmark, så vi har haft fornøjelsen af at besøge Frederikshavn, Randers, Odense, Slagelse og København kommune. På trods af Corona er det lykkedes os at afholde 36 ud af de 40 planlagte besøg på skolerne. Dvs. at 8 klasser i stedet for 10 har prøvet modul 2, 9 klasser i stedet for 10 har prøvet modul 3 og 9 klasser i stedet for 10 har prøvet modul 4. Det er vi meget stolte af, at vi på sikker vis har kunne afholde besøgene og ekspertklasserne og lærerne skal have stor tak for at være så fleksible!

Hvis din klasse oplever nogle problemer med materialerne, så skal I være velkomne til at skrive ind. Vi modtager gerne løbende feedback.

God fornøjelse med modulerne!